Tuyển dụng

BrSE in Vietnam

Bạn có đang tìm kiếm một môi trường làm việc: Nếu có thì DS Solution chính là môi trường dành cho bạn! Join Team BrSE cùng DS Solution tại Việt Nam!!! Mô tả công việc…

BrSE in Japan

Bạn có đang tìm kiếm một môi trường làm việc: Nếu có thì DS Solution chính là môi trường dành cho bạn! Join Team BrSE cùng DS Solution tại Nhật Bản!!! Mô tả công việc…

FRESHER BRSE IN JAPAN << ĐÃ ĐÓNG TUYỂN DỤNG >>

Bạn có đang tìm kiếm một môi trường làm việc: Nếu có thì DS Solution chính là môi trường dành cho bạn! Join Team BrSE cùng DS Solution tại Nhật Bản!!! Mô tả công việc…

Sales Leader

DS Solution Việt Nam tuyển dụng vị trí Sales Leader tại Hà Nội với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn! Job Description Your skills and experiences Bắt buộc: Ưu tiên:…

Intern Developer << ĐÃ ĐÓNG TUYỂN DỤNG >>

DS Solution Việt Nam là công ty Công nghệ thông tin outsourcing/offshore có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản cùng 2 chi nhánh tại Việt Nam là Hà Nội và Đà Nẵng. Văn phòng công…

Sales B2B (Fulltime)

DS Solution Việt Nam tìm kiếm Sales B2B tại Hà Nội và Đà Nẵng với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn! 📌 Job Description 📌 Your skills and experiences Bắt…

Senior/Tech Lead << ĐÃ ĐÓNG TUYỂN DỤNG >>

DS Solution là công ty outsourcing có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản và chi nhánh tại Việt Nam (DS Solution Vietnam). Chúng tôi xây dựng văn hóa Agile ngay từ môi trường làm việc…

Fresher/Junior Developer << ĐÃ ĐÓNG TUYỂN DỤNG >>

DS Solution Việt Nam là công ty CNTT outsourcing/offshore, chi nhánh của công ty DS Solution có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng những bạn sinh viên…

Frontend Developer << ĐÃ ĐÓNG TUYỂN DỤNG >>

 DS Solution Việt Nam tìm kiếm Front end Developer với mức lương và chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn! Go Agile cùng DS Solution Việt Nam! Bạn có đang tìm kiếm môi trường…