Tuyển dụng

Developer ( Junior – Middle)

VỀ CHÚNG TÔI DS SOLUTION là công ty công nghệ thông tin được thành lập năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội và Tokyo. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm…

Tester (Junior/ Senior)

VỀ CHÚNG TÔI DS SOLUTION là công ty công nghệ thông tin được thành lập năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội và Tokyo. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm…

Sales B2B

Cùng join team DS SOLUTION! DS SOLUTION là công ty công nghệ thông tin được thành lập năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội và Tokyo. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và…