Atlassian Intelligence: Trợ Lý Ảo Thông Minh, Giải Pháp AI cho Doanh Nghiệp

Atlassian Intelligence là nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp vào tất cả các sản phẩm Cloud của Atlassian. Nó giúp bạn tự động hóa các tác vụ, đưa ra quyết định thông minh hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Tăng tốc tất cả công việc của bạn

Atlassian Intelligence có thể giúp bạn tăng tốc tất cả công việc của mình bằng cách:

  • Tóm tắt biên bản cuộc họp trong Confluence

  • Xác định công việc mới trong Jira Software

  • Giúp bạn soạn thảo phản hồi hoàn hảo trong Jira Service Management

  • Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

  • Cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về công việc của bạn

Học hỏi ngay lập tức

Atlassian Intelligence có thể giúp bạn tìm hiểu kiến thức của công ty ngay lập tức trong các sản phẩm Cloud của Atlassian. Nó có thể trả lời các câu hỏi của bạn về các sản phẩm, quy trình và chính sách của công ty.

Hỏi AI bất cứ điều gì

Atlassian Intelligence có thể trả lời các câu hỏi của bạn một cách tự nhiên, giống như bạn đang hỏi một đồng nghiệp. Nó có thể trả lời các câu hỏi về công việc của bạn, các sản phẩm của Atlassian và các chủ đề khác.

Truy vấn như con người

Atlassian Intelligence có thể hiểu các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên của bạn và chuyển đổi chúng thành JQL hoặc SQL. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin trong Jira Cloud và Confluence Cloud.

Nhận trợ giúp ngay lập tức

Các tác nhân ảo của Jira Service Management có sẵn 24/7 để giúp đỡ nhân viên ngay lập tức trong Slack và Microsoft Teams. Atlassian Intelligence có thể giúp các tác nhân ảo trả lời các câu hỏi của nhân viên một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Cuối cùng, bạn có thể tham gia danh sách chờ để trở thành một trong những người đầu tiên thử nghiệm và đồng sáng tạo Atlassian Intelligence với Atlassian.

Atlassian Intelligence là một nền tảng AI mạnh mẽ có thể giúp bạn tăng tốc tất cả công việc của mình. Nó có thể giúp bạn tự động hóa các tác vụ, đưa ra quyết định thông minh hơn và làm việc hiệu quả hơn.

DS Solution Vietnam - Atlassian Partner

Là đối tác chính thức của Atlassian tại Việt Nam, DS Solution có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam triển khai và sử dụng Atlassian Intelligence để tăng tốc công việc và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chúng tôi cũng có thể tư vấn, đào tạo, hỗ trợ khách hàng sử dụng các công cụ và giải pháp của Atlassian. Để biết thêm thông tin về Atlassian Intelligence và các dịch vụ của DS Solution, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.