Thông báo từ Atlassian về giá của license

Atlassian đã thông báo về một loạt các thay đổi giá sẽ áp dụng cho các sản phẩm Cloud của họ, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 năm 2022. Nhằm hỗ trợ sự phát triển và cải thiện các sản phẩm Cloud của họ trong tương lai, Atlassian đã quyết định thực hiện điều chỉnh giá này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Sự thay đổi giá này sẽ ảnh hưởng đến cả giá niêm yết và giá ưu đãi của sản phẩm. Các khách hàng sẽ thấy giá mới áp dụng cho hóa đơn kế tiếp của họ. Tuy nhiên, có một cơ hội cho khách hàng duy trì giá cũ nếu họ gia hạn hợp đồng hoặc mua sản phẩm trước thời hạn.

Cụ thể, giá niêm yết của các gói Standard, Premium và Enterprise cho các sản phẩm sau sẽ tăng:

  • Jira Software (5%)

  • Confluence (5%)

  • Access (10%)

  • Jira Service Management (5%‑20%)

Giá ưu đãi (cho Standard và Premium) cũng sẽ tăng đối với Jira Software, Confluence và Jira Service Management.

Atlassian đã giải thích rằng việc tăng giá này là kết quả của việc đầu tư liên tục vào phát triển và cung cấp các tính năng mới cho các sản phẩm Cloud trong suốt 12 tháng qua. Các bản phát hành này tập trung vào cải thiện hiệu suất, bảo mật và tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba, nâng cao khả năng tìm kiếm và báo cáo, và nhiều cải tiến khác.

Người dùng Atlassian cần làm gì để tối ưu chi phí?

Để bạn có đủ thời gian và tính linh hoạt để lập kế hoạch cho những thay đổi trong tương lai Atlassian sẽ kéo dài toàn bộ các báo giá mới và nâng cấp thông qua đối tác, bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 năm 2023 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023 , dựa trên giá hiện tại cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2023. Vì thế, bạn có thể liên hệ với các Đối tác của Atlassian để nhận được báo giá trước khi có sự thay đổi về giá từ Atlassian

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi – đối tác chính thức của Atlassian tại Việt Nam về thông tin chi tiết về giá trước và sau khi thay đổi, từ ngày 18 tháng 9 năm 2023