Atlassian: Giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp

Atlassian là một công ty công nghệ phần mềm có trụ sở tại Sydney, Úc. Công ty được thành lập vào năm 2002 bởi Mike Cannon-Brookes và Scott Farquhar, hai kỹ sư phần mềm người Úc. Atlassian cung cấp các sản phẩm phần mềm cho các doanh nghiệp, bao gồm các công cụ quản lý dự án, quản lý sản phẩm, và quản lý dịch vụ khách hàng.

Các sản phẩm chính của Atlassian bao gồm:

 • Jira: Một công cụ quản lý dự án giúp các nhóm theo dõi và quản lý các nhiệm vụ, dự án, và vấn đề.

 • Confluence: Một nền tảng cộng tác giúp các nhóm chia sẻ thông tin, tài liệu, và ý tưởng.

 • Trello: Một công cụ quản lý công việc giúp các nhóm theo dõi các nhiệm vụ và dự án một cách trực quan.

 • Bitbucket: Một nền tảng quản lý mã nguồn giúp các nhóm phát triển và cộng tác trên mã nguồn.

 • Jira Service Management: Một nền tảng quản lý dịch vụ khách hàng giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả.

Jira là một công cụ quản lý dự án linh hoạt có thể được sử dụng để theo dõi và quản lý các nhiệm vụ, dự án, và vấn đề. Jira có nhiều tính năng nổi bật, bao gồm:

 • Các công cụ quản lý nhiệm vụ và dự án: Jira cho phép các nhóm tạo các nhiệm vụ, dự án, và vấn đề, cũng như theo dõi tiến độ và trạng thái của chúng.

 • Các công cụ quản lý công việc: Jira cung cấp các công cụ để theo dõi các nhiệm vụ và dự án, cũng như để theo dõi thời gian và chi phí.

 • Các công cụ cộng tác: Jira cung cấp các công cụ để cộng tác với các thành viên trong nhóm, bao gồm bình luận, trò chuyện, và video hội nghị.

Lợi ích mang lại:

 • Tăng năng suất: Jira giúp các nhóm theo dõi và quản lý các nhiệm vụ, dự án, và vấn đề một cách hiệu quả, giúp tăng năng suất và hiệu quả của nhóm.

 • Cải thiện giao tiếp: Jira cung cấp các công cụ để cộng tác với các thành viên trong nhóm, giúp cải thiện giao tiếp và phối hợp giữa các nhóm.

 • Tăng khả năng hiển thị: Jira cung cấp các báo cáo và phân tích để giúp các nhóm hiểu rõ hơn về hiệu suất của họ.

Confluence là một nền tảng cộng tác giúp các nhóm chia sẻ thông tin, tài liệu, và ý tưởng. Confluence có nhiều tính năng nổi bật, bao gồm:

 • Các công cụ tạo và chia sẻ nội dung: Confluence cho phép các nhóm tạo và chia sẻ các loại nội dung khác nhau, bao gồm tài liệu, wiki, và trang web.

 • Các công cụ quản lý nội dung: Confluence cung cấp các công cụ để quản lý nội dung, bao gồm kiểm soát phiên bản, lịch sử phiên bản, và tìm kiếm.

 • Các công cụ cộng tác: Confluence cung cấp các công cụ để cộng tác với các thành viên trong nhóm, bao gồm bình luận, trò chuyện, và video hội nghị.

Lợi ích mang lại:

 • Tăng khả năng cộng tác: Confluence giúp các nhóm chia sẻ thông tin và ý tưởng một cách dễ dàng, giúp tăng khả năng cộng tác và phối hợp giữa các nhóm.

 • Tăng khả năng lưu trữ: Confluence cung cấp một không gian lưu trữ an toàn và bảo mật để lưu trữ tài liệu và thông tin.

 • Tăng khả năng truy cập: Confluence có thể truy cập được từ bất kỳ đâu, giúp các nhóm dễ dàng chia sẻ thông tin và cộng tác với nhau.

Trello là một công cụ quản lý công việc giúp các nhóm theo dõi các nhiệm vụ và dự án một cách trực quan. Trello sử dụng các thẻ và bảng để giúp các nhóm sắp xếp nhiệm vụ và dự án của họ một cách dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Trello:

 • Các thẻ và bảng: Trello sử dụng các thẻ và bảng để giúp các nhóm sắp xếp nhiệm vụ và dự án của họ một cách dễ dàng. Các thẻ đại diện cho các nhiệm vụ hoặc các phần của một dự án, trong khi các bảng đại diện cho các giai đoạn của một dự án.

 • Các cột: Các cột có thể được sử dụng để sắp xếp các thẻ theo trạng thái, ưu tiên, hoặc bất kỳ cách nào khác.

 • Các thẻ gắn thẻ: Các thẻ có thể được gắn thẻ để giúp các nhóm dễ dàng tìm thấy thông tin liên quan.

 • Các bình luận: Các bình luận có thể được sử dụng để cộng tác trên các thẻ và bảng.

 • Các công cụ tích hợp: Trello có thể được tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác, chẳng hạn như Slack, Google Drive, và Salesforce.

Lợi ích mang lại:

 • Tăng khả năng hiển thị: Trello giúp các nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ và dự án.

 • Tăng năng suất: Trello giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn bằng cách giảm thời gian cần thiết để tìm thông tin và cộng tác.

 • Tăng khả năng cộng tác: Trello giúp các nhóm cộng tác hiệu quả hơn bằng cách cung cấp một nền tảng để chia sẻ thông tin và ý tưởng.

Jira, Confluence Trello phù hợp với các nhóm từ nhỏ đến lớn, bao gồm các nhóm phát triển phần mềm, nhóm sản phẩm, nhóm marketing, và nhóm bán hàng.

Bitbucket là một nền tảng quản lý mã nguồn giúp các nhóm phát triển và cộng tác trên mã nguồn. Bitbucket cung cấp một số tính năng và lợi ích nổi bật, bao gồm:

 • Git và Mercurial: Bitbucket hỗ trợ cả Git và Mercurial, hai hệ thống quản lý mã nguồn phổ biến nhất.

 • Các công cụ hợp tác: Bitbucket cung cấp các công cụ để cộng tác trên mã nguồn, bao gồm bình luận, theo dõi thay đổi, và kiểm soát phiên bản.

 • Các công cụ tích hợp: Bitbucket có thể được tích hợp với các ứng dụng và dịch vụ khác, chẳng hạn như Jira, Confluence, và Slack.

Lợi ích mang lại:

 • Tăng khả năng cộng tác: Bitbucket giúp các nhóm phát triển cộng tác hiệu quả hơn bằng cách cung cấp một nền tảng để chia sẻ mã nguồn và ý tưởng.

 • Tăng khả năng truy cập: Bitbucket có thể truy cập được từ bất kỳ đâu, giúp các nhóm phát triển dễ dàng chia sẻ mã nguồn và cộng tác với nhau.

 • Tăng khả năng bảo mật: Bitbucket cung cấp các tính năng bảo mật để giúp bảo vệ mã nguồn của các nhóm phát triển.

Đối tượng mục tiêu:

Bitbucket phù hợp với các nhóm phát triển phần mềm từ nhỏ đến lớn.

Jira Service Management là một nền tảng quản lý dịch vụ khách hàng giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả. Jira Service Management cho phép các doanh nghiệp tự động hóa các quy trình dịch vụ khách hàng, theo dõi hiệu suất của đội ngũ dịch vụ khách hàng, và cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Các tính năng nổi bật của Jira Service Management:

 • Quản lý yêu cầu: Jira Service Management cho phép các doanh nghiệp quản lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng, bao gồm các vấn đề, yêu cầu, và khiếu nại.

 • Tự động hóa: Jira Service Management cho phép các doanh nghiệp tự động hóa các quy trình dịch vụ khách hàng, chẳng hạn như phân loại yêu cầu, phân bổ nhiệm vụ, và gửi thông báo.

 • Theo dõi hiệu suất: Jira Service Management cho phép các doanh nghiệp theo dõi hiệu suất của đội ngũ dịch vụ khách hàng, bao gồm thời gian phản hồi, tỷ lệ giải quyết, và mức độ hài lòng của khách hàng.

 • Cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời: Jira Service Management cho phép các doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời bằng cách cung cấp các công cụ để tương tác với khách hàng, chẳng hạn như trò chuyện trực tiếp, email, và mạng xã hội.

Lợi ích mang lại:

 • Tăng năng suất: Jira Service Management giúp các doanh nghiệp tăng năng suất của đội ngũ dịch vụ khách hàng bằng cách tự động hóa các quy trình và cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất.

 • Tăng sự hài lòng của khách hàng: Jira Service Management giúp các doanh nghiệp tăng sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

 • Tăng khả năng cạnh tranh: Jira Service Management giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh bằng cách cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội.

Đối tượng mục tiêu:

Jira Service Management phù hợp với các doanh nghiệp mọi quy mô, bao gồm các doanh nghiệp thương mại điện tử, các doanh nghiệp dịch vụ, và các doanh nghiệp phần mềm.

So sánh các sản phẩm của Atlassian

Các sản phẩm của Atlassian có thể được chia thành ba nhóm chính:

 • Quản lý dự án: Jira và Trello là hai công cụ quản lý dự án phổ biến nhất của Atlassian. Jira là một công cụ linh hoạt hơn có thể được sử dụng cho nhiều loại dự án, trong khi Trello là một công cụ trực quan hơn phù hợp với các dự án nhỏ hơn.

 • Quản lý sản phẩm: Confluence là một nền tảng cộng tác giúp các nhóm chia sẻ thông tin và ý tưởng về sản phẩm. Jira Software là một phần của Jira dành riêng cho các nhóm phát triển sản phẩm.

 • Quản lý dịch vụ khách hàng: Jira Service Management là một nền tảng quản lý dịch vụ khách hàng giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả.

Dưới đây là bảng so sánh các sản phẩm của Atlassian về tính năng, lợi ích, và đối tượng mục tiêu:

Atlassian cung cấp một loạt các sản phẩm phần mềm có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả và năng suất. Các sản phẩm của Atlassian có thể được sử dụng để quản lý dự án, quản lý sản phẩm, và quản lý dịch vụ khách hàng.

Với các tính năng và lợi ích nổi bật, các sản phẩm của Atlassian có thể giúp các doanh nghiệp:

 • Tăng năng suất và hiệu quả của các nhóm.

 • Cải thiện giao tiếp và cộng tác giữa các nhóm.

 • Tăng khả năng hiển thị và báo cáo.

 • Giảm chi phí và rủi ro.

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp phần mềm để giúp doanh nghiệp của mình phát triển, hãy cân nhắc sử dụng các sản phẩm của Atlassian.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm của Atlassian, vui lòng truy cập trang web của Atlassian hoặc liên hệ với đội ngũ tư vấn của DS Solution.

Chúng tôi là đối tác của Atlassian tại Việt Nam và có kinh nghiệm triển khai các giải pháp Atlassian cho các doanh nghiệp mọi quy mô. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp Atlassian phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.