THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Quý khách hàng cùng các Đối tác;

Công ty Cổ phần DS Solution Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Người đại diện pháp luật công ty kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023 đến toàn thể Quý khách hàng, và Đối tác như sau:
 
1. Thay đổi Người đại diện pháp luật với các nội dung chi tiết sau đây:
 
– Người đại diện pháp luật cũ:
Ông Đinh Quang Khang – Chức danh: Giám đốc
 
– Người đại diện pháp luật mới:
Ông Nguyễn Sơn Tùng – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lương Cao Biền – Chức danh: Giám đốc
 

2. Kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023, kính đề nghị Quý khách hàng và Đối tác sử dụng theo các thông tin mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.

3. Việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên Người đại diện mới này.
 
Vậy Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.
 
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!